Projekt

Här presenteras projekt som både har genomförts och som är pågående där Skånes folkhögskolor i samverkan är part.

Valideringsprojektet är avslutat och har delvis utvecklats vidare i projektet "Folkbildningens plattform för kompentensutveckling och arbetsmarknad i Skåne" (FOPA) som finansieras av Region Skåne. 

Projektet Mötesplats finansieras också av Region Skåne som stödjer Skånes folkhögskolor att öka sin digitala synlighet.