Projekt

SeQF Kartläggning 2020

Kartläggning

SeQF kartläggning av yrkesutbildningar – Skånes folkhögskolor

Med stöd av Region Skåne har vi genomfört en kartläggning av yrkesutbildningar som ges av Skånes alla folkhögskolor. Kartläggningen är inledningen på en satsning som syftar till att bredda och fördjupa kursutbudet för yrkesutbildningar i Skåne. I förlängningen skall detta leda till att det ska bli enklare att kompetensförsörja arbetsmarknaden i Skåne.

Folkhögskolan är en utbildningsform med en unik frihet i det svenska utbildningssystemet. Det kommer sig delvis av att den inte står under statlig tillsyn och är inte är skyldig att följa nationellt fastställda kursplaner. Det är varje skola som beslutar om sitt kursutbud och innehållet i kurserna anpassas i stor utsträckning till deltagarnas förutsättningar och behov. Det innebär att kursernas innehåll kan variera över tid och justeras efter deltagarnas önskemål och behov.

Sveriges referensram för kvalifikationer, eller SeQF som det förkortas, bedömer inte kursplaner eller kunskapsmål utan syftar till att beskriva resultatet av lärandet efter en genomgången utbildning. Det gör att SeQF passar väl för att beskriva folkhögskolans kurser utan att det blir styrande eller inskränker på folkhögskolans frihet eller pedagogiska idé.

Kartläggningen syftar till att definiera och preliminärt nivåplacera det befintliga utbudet i enlighet med SeQF och ställa detta i relation till andra utbildningsformer, såsom yrkeshögskola och gymnasial yrkesutbildning. Utbildningarna som klassificeras i denna kartläggning ges inom ramen för allmänna kurser eller som särskilda kurser på folkhögskolorna i Skåne.