Kalendarium

Här kan du se vad som är på gång inom föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan.

aug 25 2022
Öppet politiskt frukostsamtal om folkhögskolornas roll i Skåne 08:00 – 10:00

Folkhögskolan Hvilans nya filial på Lilla Fiskaregatan 3A, Lund.

sep 7 2022
Styrelsemöte 09:00 – 13:00

Styrelsen har möte med efterföljande lunch på Albins folkhögskola.

sep 23 2022
Workshop om samverkan mellan folkhögskolor och yrkesvux 09:00 – 16:00

På Sankta Maria folkhögskola i Malmö.

Ett samarrangemang mellan Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan, Region Skåne och Skånes Kommuner.
Anmälan krävs.

sep 28 2022
Webbinarium Breddad rekrytering för ökad mångfald på folkhögskolornas estetiska kurser 13:00 – 16:00

Ett tillfälle att ta del av och bidra med tips och tankar kring hur vi kan bredda rekryteringen till våra estetiska kurser för att få en ökad mångfald av deltagare.
Målgrupp: Personal på folkhögskola,

Mer info och anmälan till FSO:s webbinarium om breddad rekrytering för ökad mångfald på folkhögskolornas estetiska kurser

 

sep 30 2022
Introduktionsdag för nyanställda 09:00 – 15:30

Introduktionsdag för nyanställda hos Skånes folkhögskolor. Plats: Eslövs folkhögskola.

okt 4 2022
Rektorsmöte 12:00 – 00:00

Rektorsgruppen har lunch till lunch möte.

okt 5 2022
Rektorsmöte 00:00 – 13:00

Rektorsgruppen har lunch till lunch möte.

okt 13 2022
Ordförande- och rektorskonferens 09:00 – 15:30

Ordföranden och rektorer för Skånes folkhögskolor ses för konferens på Sundsgårdens folkhögskola.

okt 28 2022
Gemensam fortbildningsdag 09:00 – 15:30

Gemensam fortbildningsdag för all personal på Skånes folkhögskolor.

nov 8 2022
Styrelsemöte 09:00 – 13:00

Styrelsen har möte med efterföljande lunch på Malmö folkhögskola.

dec 8 2022
Rektorsmöte 09:00 – 15:30

Rektorsgruppen har möte på Sankta Marias folkhögskola.

dec 14 2022
Styrelsemöte 12:00 – 16:00

Styrelsen har möte med inledande lunch på Sundsgårdens folkhögskola.