19 folkhögskolor

– tillsammans utvecklar vi Skåne

Vi ger vuxna en andra chans till vidare utbildningar. Våra deltagare kan läsa in grundläggande behörighet för universitet, högskola och yrkeshögskola vilket stärker deras möjligheter på arbetsmarknaden.

Vi erbjuder också yrkesutbildningar och vi tar aktivt del i det regionala arbetet för en hållbar samhällsutveckling.

Mycket utrymme ges till kultur av olika slag. Vi ligger i framkant för att utveckla och stimulera den lokala och regionala kulturverksamheten.

Nyanlända lär sig svenska från dag ett och får en meningsfull sysselsättning som påskyndar en framtida etablering.

Vi anpassar vår verksamhet utifrån deltagarnas erfarenheter, behov och villkor. Det ger många en möjlighet att förverkliga sina drömmar och livsmål.

Är du intresserad av våra kurser? Sök på folkhögskola.nu

På gång

Kalendariet är för tillfället tomt men fylls snart på igen...

5300 helårsstuderande 2022
12.7 % av folkhögskolestuderande i Sverige 2023
11357 unika deltagare under 2023
1220 deltagare på studiemotiverande folkhögskolekurs 2023
332 miljoner i statsbidrag till Skåne 2022
51 miljoner i bidrag från Region Skåne 2022

Nyheter