19 folkhögskolor

– tillsammans utvecklar vi Skåne

Vi ger vuxna en andra chans till vidare utbildningar. Våra deltagare kan läsa in grundläggande behörighet för universitet, högskola och yrkeshögskola vilket stärker deras möjligheter på arbetsmarknaden.

Vi erbjuder också yrkesutbildningar och vi tar aktivt del i det regionala arbetet för en hållbar samhällsutveckling.

Mycket utrymme ges till kultur av olika slag. Vi ligger i framkant för att utveckla och stimulera den lokala och regionala kulturverksamheten.

Nyanlända lär sig svenska från dag ett och får en meningsfull sysselsättning som påskyndar en framtida etablering.

Vi anpassar vår verksamhet utifrån deltagarnas erfarenheter, behov och villkor. Det ger många en möjlighet att förverkliga sina drömmar och livsmål.

Är du intresserad av våra kurser? Sök på folkhögskola.nu

På gång

mar 13 2024
Rektorsmöte 12:00 – 16:30

Alla medlemsfolkhögskolornas rektorer ses för möte.

mar 13 2024
Årsmöte 17:00 – 20:00

Föreningen håller sedvanligt årsmöte.

 

2024 Kallelse årsmöte

mar 13 2024
Styrelsemöte – konstituerande

Direkt efter årsmötet sammanträder föreningens nyvalda styrelse för att konstituera sig.

apr 11 2024
Styrelsemöte 09:00 – 13:00

Styrelsen sammanträder på Södra folkhögskolan i Helsingborg.

5300 helårsstuderande
15 % av folkhögskolestuderande i Sverige
13809 unika deltagare under 2022
834 deltagare på studiemotiverande folkhögskolekurs
332 miljoner i statsbidrag till Skåne
51 miljoner i bidrag från Region Skåne

Nyheter