17 folkhögskolor

– tillsammans utvecklar vi Skåne

Vi ger vuxna en andra chans till vidare utbildningar. Våra deltagare kan läsa in grundläggande behörighet för universitet, högskola och yrkeshögskola vilket stärker deras möjligheter på arbetsmarknaden.

Vi erbjuder också yrkesutbildningar och vi tar aktivt del i det regionala arbetet för en hållbar samhällsutveckling.

Mycket utrymme ges till kultur av olika slag. Vi ligger i framkant för att utveckla och stimulera den lokala och regionala kulturverksamheten.

Nyanlända lär sig svenska från dag ett och får en meningsfull sysselsättning som påskyndar en framtida etablering.

Vi anpassar vår verksamhet utifrån deltagarnas erfarenheter, behov och villkor. Det ger många en möjlighet att förverkliga sina drömmar och livsmål.

Är du intresserad av våra kurser? Sök på folkhögskola.nu

På gång

aug 25 2022
Öppet politiskt frukostsamtal om folkhögskolornas roll i Skåne 08:00 – 10:00

Folkhögskolan Hvilans nya filial på Lilla Fiskaregatan 3A, Lund.

sep 7 2022
Styrelsemöte 09:00 – 13:00

Styrelsen har möte med efterföljande lunch på Albins folkhögskola.

sep 23 2022
Workshop om samverkan mellan folkhögskolor och yrkesvux 09:00 – 16:00

På Sankta Maria folkhögskola i Malmö.

Ett samarrangemang mellan Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan, Region Skåne och Skånes Kommuner.
Anmälan krävs.

sep 28 2022
Webbinarium Breddad rekrytering för ökad mångfald på folkhögskolornas estetiska kurser 13:00 – 16:00

Ett tillfälle att ta del av och bidra med tips och tankar kring hur vi kan bredda rekryteringen till våra estetiska kurser för att få en ökad mångfald av deltagare.
Målgrupp: Personal på folkhögskola,

Mer info och anmälan till FSO:s webbinarium om breddad rekrytering för ökad mångfald på folkhögskolornas estetiska kurser

 

5200 helårsstuderande
15 % av folkhögskolestuderande i Sverige
12426 unika deltagare under 2021
1026 deltagare på studiemotiverande folkhögskolekurs
332 miljoner i statsbidrag till Skåne
51 miljoner i bidrag från Region Skåne

Nyheter