19 folkhögskolor

– tillsammans utvecklar vi Skåne

Vi ger vuxna en andra chans till vidare utbildningar. Våra deltagare kan läsa in grundläggande behörighet för universitet, högskola och yrkeshögskola vilket stärker deras möjligheter på arbetsmarknaden.

Vi erbjuder också yrkesutbildningar och vi tar aktivt del i det regionala arbetet för en hållbar samhällsutveckling.

Mycket utrymme ges till kultur av olika slag. Vi ligger i framkant för att utveckla och stimulera den lokala och regionala kulturverksamheten.

Nyanlända lär sig svenska från dag ett och får en meningsfull sysselsättning som påskyndar en framtida etablering.

Vi anpassar vår verksamhet utifrån deltagarnas erfarenheter, behov och villkor. Det ger många en möjlighet att förverkliga sina drömmar och livsmål.

Är du intresserad av våra kurser? Sök på folkhögskola.nu

På gång

okt 4 2023
Rektorsmöte, 2 dagar – 4-5/10

Rektorerna för föreningens 19 medlemmar (Skånes samtliga folkhögskolor) ses.

okt 13 2023
Ordförande- och rektorskonferens

Ordförande och rektorer för föreningens 19 medlemmar (Skånes samtliga folkhögskolor) ses.

okt 25 2023
Styrelsemöte, Skånes folkhögskolor

Styrelsen för föreningen ses.

okt 27 2023
Gemensam fortbildningsdag

Alla Skånes 19 folkhögskolor hjälps åt att genomföra en gemensam fortbildningsdag runt om på folkhögskolorna som denna dag hålls stängda för annan verksamhet.

5300 helårsstuderande
15 % av folkhögskolestuderande i Sverige
13809 unika deltagare under 2022
834 deltagare på studiemotiverande folkhögskolekurs
332 miljoner i statsbidrag till Skåne
51 miljoner i bidrag från Region Skåne

Nyheter