17 folkhögskolor

– tillsammans utvecklar vi Skåne

Vi ger vuxna en andra chans till vidare utbildningar. Våra deltagare kan läsa in grundläggande behörighet för universitet, högskola och yrkeshögskola vilket stärker deras möjligheter på arbetsmarknaden.

Vi erbjuder också yrkesutbildningar och vi tar aktivt del i det regionala arbetet för en hållbar samhällsutveckling.

Mycket utrymme ges till kultur av olika slag. Vi ligger i framkant för att utveckla och stimulera den lokala och regionala kulturverksamheten.

Nyanlända lär sig svenska från dag ett och får en meningsfull sysselsättning som påskyndar en framtida etablering.

Vi anpassar vår verksamhet utifrån deltagarnas erfarenheter, behov och villkor. Det ger många en möjlighet att förverkliga sina drömmar och livsmål.

Är du intresserad av våra kurser? Sök på folkhögskola.nu

På gång

dec 8 2022
Rektorsmöte 09:00 – 15:30

Rektorsgruppen har möte på Sankta Marias folkhögskola.

dec 14 2022
Styrelsemöte 12:00 – 16:00

Styrelsen har möte med inledande lunch på Sundsgårdens folkhögskola.

5200 helårsstuderande
15 % av folkhögskolestuderande i Sverige
12426 unika deltagare under 2021
1026 deltagare på studiemotiverande folkhögskolekurs
332 miljoner i statsbidrag till Skåne
51 miljoner i bidrag från Region Skåne

Nyheter