Projekt

Mötesplats 2017

Skånes folkhögskolor, ett projekt för att öka vår digitala synlighet.

Det här projektet syftar till att stärka Föreningen Skånes folkhögskolors digitala synlighet, både internt och externt. Internt vill vi förbättra och förenkla såväl kommunikation som interaktion med och mellan våra 17 medlemskolor.

Externt vill vi sprida kännedomen om Skånes folkhögskolors potential och bl.a. medverka till att öka tillgängligheten till kulturlivet både lokalt och regionalt genom en gemensam digital plattform.

De skånska folkhögskolornas styrka ligger bland annat i en hög grad av flexibilitet och förmågan att snabbt gå från ord till handling, vilket vi ser som en stor tillgång i det framtida regionala samverkansarbetet. Därför behöver Skånes folkhögskolor i samverkan hitta ett framgångsrikt sätt att kunna kommunicera digitalt med sina olika samarbetspartners.

Projektet pågår under 2017 och konkret tar vi fram en logotype och en hemsida för föreningen. Region Skåne, genom Kulturförvaltningen finansierar projektet.

Nedladdningar