Kalendarium

Här kan du se vad som är på gång inom föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan.

dec 8 2022
Rektorsmöte 09:00 – 15:30

Rektorsgruppen har möte på Sankta Marias folkhögskola.

dec 14 2022
Styrelsemöte 12:00 – 16:00

Styrelsen har möte med inledande lunch på Sundsgårdens folkhögskola.