Nyheter

12 procent av landets alla deltagare går på en skånsk folkhögskola

2024-04-29

Idag presenterar Skånes folkhögskolor i samverkan sin årsberättelse för 2023 som visar att antalet deltagare på folkhögskolorna i Skåne var nära 12 procent av alla deltagare på folkhögskolorna i hela landet (11 357 st). Årsberättelsen visar också att Skånes folkhögskolor i högre grad än andra folkhögskolor satsar på yrkesutbildningar och på allmän kurs.

”Skåne har lägst sysselsättningsgrad i hela Sverige. Utbildning och kompetensförsörjning är därför stora utmaningar för regionen. För att möta dessa samhällsutmaningar behövs en mångfald av lösningar och här har folkhögskolorna en given roll”, säger Kenneth B Ferm som är ordförande för Skånes folkhögskolor i samverkan.

I årsberättelsen framgår även att 35,4 procent av landets alla deltagare som gick en yrkeshögskolekurs på folkhögskola gjorde det på en skånsk folkhögskola. När det gäller allmän kurs gällde detta för 15,2 procent av deltagarna.

”Vår förhoppning är att ge läsaren en bild av vilka vi är, vad vi gör, vad vi vill, men också varför utbildningsformen finns och under vilka villkor folkhögskolorna verkar. Vi vill även berätta om varför det är viktigt för en demokratisk och hållbar samhällsutveckling att värna och stärka folkhögskolorna som en egen del av Sveriges utbildningssystem”, säger Kenneth B Ferm.

Årsberättelsen innehåller en genomgång av folkhögskolornas demokratiska uppdrag och hur de finansieras. Den redovisar även kursutbud och statistik över deltagarna på de olika kurserna när det gäller kön, inrikes- och utrikes födda, åldersfördelning och funktionsvariationer på folkhögskolorna i Skåne under år 2023. Det finns också en beskrivning av på vilket sätt folkhögskolorna bidrar till att möta regionens gemensamma samhällsutmaningar.

Här hittar du årsberättelsen: arsberattelse-2023_v9.pdf (skanesfolkhogskolor.se)