Nyheter

Ny studie om ökad samverkan mellan Skånes folkhögskolor och yrkesvux

2021-08-26
Pusselbitar

Skånes folkhögskolor presenterar idag en förstudie som undersöker möjligheter och hinder för ökad samverkan mellan Skånes folkhögskolor och yrkesvux.

Med stöd av Region Skåne har föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan genomfört ett förstudie om förutsättningarna för en ökad samverkan mellan folkhögskolor och yrkesvux i syfte att stärka kompetensförsörjningen och bredda vägarna för individerna att nå självförsörjning.

Förstudien har genomförts som semistrukturerade intervjuer med företrädare, främst förvaltningschefer och rektorer, på Arbetsmarknadsenheter, yrkesvux och folkhögskolor.

Alla intervjuade parter anser att kunskapsläget om varandras verksamheter i dagsläget är lågt och att SYV är en nyckel att i ett första skede skapa mer kunskap om varandra.

Förstudiens slutsatser är att det finns en god vilja och intresse för att samverka i högre grad men samverkan problematiseras ju mer operativ den blir. Förstudien ser tre vägar framåt.

  • För det första ökad organiserad samverkan mellan SYV från de olika utbildningsformerna.
  • För det andra operativ samverkan gällande preparandkurser och/eller gemensamma utbildningar.
  • För det tredje strategisk planering där folkhögskolor finns med som en part i regionens kompetensförsörjning och i de sammanhang där möten sker mellan befattningshavare i yrkesvux, regionalt eller delregionalt.

Här kan du läs och ladda ner förstudien Möjligheter och hinder för ökad samverkan mellan Skånes folkhögskolor och yrkesvux