Nyheter

Metodutveckling förstärkt vägledning för nyanlända

2022-02-03

Nu presenterar vi slutrapporten för pilotprojektet med syftet att syftet att utveckla metoder för stärkt vägledning av asylsökande och nyanlända.

Under läsåret 2020/21 genomförde tre folkhögskolor i Skåne ett pilotprojekt i metodutveckling för att förstärka sitt vägledningsarbete riktat till asylsökande och nyanlända.

Hä kan du läsa mer om projektet och ladda ner slutrapporten om förstärkt vägledning.