Nyheter

Idag presenterar vi vår årsberättelse för 2021

2022-05-09

För tredje året i rad presenterar Skåne folkhögskolor i samverkan en årsberättelse om utbildningsformen folkhögskola i allmänhet och om kursutbudet och deltagarna i Skåne under det senaste året i synnerhet.

– Vår förhoppning är att ge läsaren en god bild av vad vi är, gör och vill, men också varför utbildningsformen finns och under vilka villkor folkhögskolorna verkar. Samtidigt som vi vill berätta om varför det är viktigt för en demokratisk och hållbar samhällsutveckling att värna och stärka utbildningsformen folkhögskola som egen del av Sveriges utbildningssystem, säger Kenneth B Ferm, ordförande för Skånes folkhögskolor i samverkan.

Årsberättelsen innehåller både en genomgång av folkhögskolornas demokratiska uppdrag och hur de finansieras. Den redovisar också kursutbudet och statistik över deltagarna på de olika kurserna vad avser kön, inrikes- och utrikesfödda, åldersfördelning och funktionsvariationer på folkhögskolorna i Skåne under 2021. Det finns även beskrivning av på vilket sätt folkhögskolorna bidrar till att möta regionens gemensamma samhällsutmaningar.

Här kan du läsa Skånes folkhögskolors årsberättelse för 2021 som pdf.