17 folkhögskolor utvecklar
tillsammans Skåne

17
folkhögskolor
utvecklar tillsammans
Skåne 


Vi ger vuxna en andra chans till vidare utbildningar. Våra deltagare kan läsa in grundläggande behörighet för universitet, högskola och yrkeshögskola vilket stärker deras möjligheter på arbetsmarknaden.

Vi erbjuder också yrkesutbildningar och vi tar aktivt del i det regionala arbetet med tillväxt och utveckling.

Mycket utrymme ges till kultur av olika slag. Vi ligger i framkant för att utveckla och stimulera den lokala och regionala kulturverksamheten.

Nyanlända lär sig svenska från dag ett och får en meningsfull sysselsättning som påskyndar en framtida etablering.

Vi anpassar vår verksamhet utifrån deltagarnas erfarenheter, behov och villkor. Det ger många en möjlighet att förverkliga sina drömmar och livsmål.

4 145


studerande

448 milj

statligt verksamhetsbidrag 2018
inklusive olika extra satsningar

994


anställda

316 milj

kronor från staten till Skåne
i grundbidrag

784 milj


omsättning

43 milj


bidrag Region Skåne