Nyheter

Stöd till drabbade av kriget i Ukraina

2022-04-06
Många människor som bildar ett hjärta, där några står i mitten med gula och blå ballonger

Nu är Skånes folkhögskolors gemensamma insamling till Rädda Barnens arbete i Ukraina avslutad. Resultatet blev 29 800 kr. Men stödet till de drabbade pågår fortfarande. Flera skolor samarbetar med föreningar som är verksamma både på plats i Ukraina och här i Sverige, några skolor har erbjudit mötesplatser eller boende på sina internat för de som flytt kriget.

– Folkhögskolorna är en del av civilsamhället och är snabba på att hitta lösningar både inom och utanför den ordinarie verksamheten. Rysslands invasion av och krig mot Ukraina har mobiliserat ett starkt motstånd i hela världen, på alla nivåer från internationella sanktioner och direktiv till enskilda insatser på individnivå. Förutom att folkhögskolorna verkar som samhällsaktörer till stöd för de som drabbats av kriget så har de också förmågan att uppmuntra, mobilisera och kanalisera ett redan existerande eller potentiellt engagemang hos deltagarna, säger Kenneth Ferm, ordförande för föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan.

Skånes folkhögskolor samverkar med Länsstyrelsen och idéburen sektor i Skåne bland annat genom dialogen med civilsamhället och behov och lösningar med anledning av kriget i Ukraina och mottagandet av de människor som flytt till Sverige.

– I tider av krig och kris blir de demokratiska värdena tydligare. Vikten av yttrandefrihet, föreningsfrihet och mötesfrihet kan inte nog betonas samt att alla har rätt till skydd och personlig säkerhet. När det talas om att försvara demokratin är det oerhört viktigt att vi fortsätter att också göra demokrati. Här är människors engagemang och möjligheter att kanalisera dessa genom civilsamhället en avgörande insats, där engagemanget via folkhögskolorna är en del av detta, fortsätter Kenneth Ferm.

Många folkhögskolor i Skåne är också involverade i Länsstyrelsen satsning på Tidiga insatser för asylsökande (TIA) och Svenska från dag ett på folkhögskola som riktar sig främst till personer som är asylsökande och bor i eget boende eller på migrationsverkets anläggningsboenden. Både TIA och Svenska från dag ett är även tillgänglig för personer som nu flytt från Ukraina.