Nyheter

Skånes folkhögskolor en del av lösningen för ökad sysselsättning

2022-05-11

Skånes har lägst sysselsättningsgrad i hela Sverige. Utbildning och kompetensförsörjning är därför stora utmaningar för regionen. För att möta dessa behövs en mångfald av lösningar och aktörer, där folkhögskolorna har en given roll, skriver Kenneth B Ferm, ordförande för Skånes folkhögskolor i samverkan i en debattartikel i Kristianstadbladet.

Utbildningsformen folkhögskola som en egen del av Sveriges utbildningssystem ger goda förutsättningar för myndigheter, regioner och kommuner att samverka med folkhögskolorna för att möta gemensamma samhällsutmaningar. Detta inom bildning, sysselsättning, integration och kompetensförsörjning, men också för kulturlivet och civilsamhället. I Skåne, med en samlad arbetslösheten på 9,3 procent har Skånes folkhögskolor en unik position att medverka till att förverkliga Regionens målsättningar med utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030” och ”Den Regionala kulturplanen för Skåne 2021–2024”.

Här kan du läsa hela debattartikeln ”Skånes folkhögskolor en del av lösningen för ökad sysselsättning” i Kristinastadbladet.