Nyheter

Öppet politiskt frukostsamtal om folkhögskolornas roll för en hållbar utveckling i Region Skåne

2022-08-25
Bild på de medverkande politikerna under samtalet.

Från vänster: Philip Lidgren (moderator) Magnus Lunderquist (KD), Annette Linander (C), Anna Jähnke (M), Kami Petersen (MP), Alexandra Thomasson (V), Daniél Tejera (L) och Niclas Nilsson (SD). Yvonne Augustin (S) skulle ha medverkat, men blev tyvärr sjuk.

Skånes folkhögskolor bjöd i brinnande valrörelse in samtliga partier i regionfullmäktige att delta i ett öppet politiskt frukostsamtal om för den hållbara utvecklingen i Skåne.

Flera politiker menade att folkhögskolorna är flexibla och kvalificerade samarbetspartners som på såväl kort som lång sikt erbjuder lösningar för att möta olika former av samhällsutmaningar. Förutom att folkhögskolorna är betydande aktörer i regionen för att utjämna utbildningsklyftor, bidra sysselsättning och kompetensförsörjning är de också en viktig drivkraft för såväl kulturlivet som föreningslivet och civilsamhället. Överenskommelsen mellan Folkbildningen och Region Skåne lyftes som ett gott exempel på sådan samverkan, som flera politiker menade kan både fördjupas och breddas ytterligare.

Samtliga medverkande politiker menade att Region Skåne ska leva upp till praxis om 25 procent medfinansiering per årsplats på folkhögskola samt att det inomregionala bidraget ska index uppräknas och anpassas till eventuella pris- och löneökningar.

Samtalet berörde även den av regeringen nytillsatta folkbildningsutredning ”Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden” där politikerna fick redogöra för hur de ser på den statliga styrningen och finansieringen av folkhögskolorna ur ett regionalt perspektiv. Samtliga medverkande politiker ansåg att folkbildningens själförvaltningsmodell ska bevaras och en tydlig majoritet ville att riksdagen skulle öka anslaget till folkbildningen och folkhögskolorna.

Det politiska samtalet ägde rum den 25 augusti 2022 på Folkhögskolan Hvilans nyöppnade filial i centrala Lund.