Nu träffar vi regionala politiker!

Nu är snart årets alla träffar med regionpolitiker avklarade. I veckan träffade vi Kristdemokraternas Per Einarsson, Maria Berglund, Anders Lundström och Disa Viljehammar (ej med på bild). Vi som träffade dem var föreningens ordförande Kenneth B Ferm och koordinatorerna Petra Lundh och Johnny Nilsson.

Årets sista träff genomförs i mitten av juni då vi träffar Socialdemokraterna. Alla träffar har varit bra och vi har fått både förståelse och gehör för våra frågor. Dessutom har vi fått många berättelser om hur viktig folkhögskola kan vara för en enskild individ – och ju då också för samhället.

Under maj månad varje år genomför föreningen träffar med gruppledare och företrädare för samtliga politiska partier i Region Skåne. Då berättar vi vad vi gör, ger dem vår årsberättelse (som även finns här på webben) och för diskussioner kring vad som behövs för att folkhögskolorna i Skåne ska kunna vara en fullvärdig och självständig del av utbildningssystemet.