Nyheter

Låt arbetssökande få gå Studiemotiverande folkhögskolekurs

2022-02-28

I en debattartikel i Skånska Dagbladet den 27 februari 2022, frågar Skånes folkhögskolor vad arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar tänker göra för att de arbetssökande som har behov av studiemotiverade folkhögskolekurs också ska omfattas av folkhögskolornas insatser.

Flera folkhögskolor i Skåne lägger nu ner sina studiemotiverande kurser. Detta som en följd av att Arbetsförmedlingen inte längre i samma utsträckning som tidigare hänvisar arbetssökande till kurserna, trots myndighetens regeringsuppdrag och de goda resultat som Studiemotiverande folkhögskolekurs uppvisar. Samtidigt verkar det som att ingen vill ha denna utveckling. Såväl ansvariga politiker som tjänstepersoner och handläggare på Arbetsförmedlingen beklagar det som sker.

I förlängningen handlar det om att upprätthålla vår demokrati och tillgodose alla människor möjlighet att forma utvecklingen av sina egna liv och samhället. Därför behöver vi värna och stärka utbildningsformen folkhögskola som en egen del av Sveriges utbildningssystem. Samverkan kring studiemotiverande folkhögskolekurs är ett exempel på det.

Här kan du läsa debattartikeln ”Studiemotiverande kurs behövs”