Nyheter

Kenneth är ny ordförande för Skånes folkhögskolor

2022-03-30
Porträtt på Kenneth Ferm som är ordförande för Skånes folkhögskolor i samverkan

Kenneth Ferm är ny ordförande för föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan. Han valdes på årsmötet som hölls den 28 mars 2022 på Österlens folkhögskola i Tomelilla. Årsmötet beslutade också om kommande års verksamhetsinriktning.

– Det är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag att tillsammans med folkhögskolorna i Skåne arbeta för att stärka och utveckla utbildningsformen folkhögskola. Föreningen ger oss goda förutsättningar att inte bara samverka med varandra, mellan skolorna, utan också med andra regionala och lokala aktörer både inom offentliga sektorn och civilsamhället. Jag tror det är bästa sättet att möta de samhällsutmaningar vi står inför, säger Kenneth Ferm, ny ordförande för Skånes folkhögskolor i samverkan.

Kenneth Ferm som ersätter Leif Nordin som ordförande, är sedan tidigare vice ordförande för Sundsgårdens folkhögskola och har varit ledamot i styrelsen för föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan sedan två år.

Årsmötet antog också en verksamhetsplan för 2022 med en verksamhetsinriktning för 2023. Fokus för verksamheten de kommande åren är fortsatt samverkan, opinionsbildning och kompetensutveckling. Redan idag samverkar Skånes folkhögskolor i samverkan med Region Skåne, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Skånes kommuner och andra regionala och lokala aktörer inom idéburen sektor.

– Det finns många fördelar med att utbildningsformen folkhögskola är en egen del av vårt gemensamma utbildningsystem. Folkhögskolorna är flexibla och kvalificerade samarbetspartners som bidrar till en hållbar samhällsutveckling t.ex. för bildning, sysselsättning, integration och kompetensförsörjning, men också för kulturlivet och ett levande civilsamhälle som är så viktig del i vår demokrati, säger Kenneth Ferm.