Nyheter

Gemensam fortbildningsdag för all personal

2021-10-29
Gemensam fortbildningsdag

Idag stänger Skånes folkhögskolor i samverkan sin ordinarie verksamheter för att all personal på folkhögskolorna ska kunna delta i föreningens gemensamma fortbildningsdag.

Syftet med den gemensamma fortbildningsdagen är att alla anställda ska ges möjlighet att:

  • Få inspiration samt utbyta erfarenheter och kunskaper för att utveckla verksamheten inom det område en i huvudsak arbetar med.
  • Skapa och utveckla nätverk mellan personalen på Skånes folkhögskolor som arbetar med likartad verksamhet.

Varje skola (rektor) planerar och genomför ett program riktat till en bestämd personalgrupp. Till exempel arrangerar Önnestad folkhögskola ett program för pedagoger på allmän kurs med inriktning matematik och naturkunskap, vilket innebär att pedagoger med denna inriktning från alla folkhögskolor kommer att vara där medan Önnestads övriga personal kommer att vara på andra skolor för att delta i fortbildning inom sina arbetsområden.