Nyheter

Föreningen träffar regionala politiker

2023-05-24

Nu är snart årets träffar med regionala politiker genomförda. Den sista genomförs i mitten av juni då vi träffar Socialdemokraterna. Den 23 maj träffade vi Kristdemokraternas Per Einarsson, Maria Berglund, Anders Lundström och Disa Viljehammar (ej med på bild). Vi som var med från föreningen var ordförande Kenneth B Ferm och koordinatorerna Johnny Nilsson och Petra Lundh.

Årets alla träffar har varit bra och vi har fått både förståelse och gehör för våra frågor. Vi har också fått många kloka frågor, haft insiktsfulla diskussioner och fått många berättelser om hur viktig folkhögskola kan vara för en enskild individ – och för samhället.

I maj varje år träffar föreningen gruppledare och företrädare för samtliga politiska partier som finns representerade i regionfullmäktige. Det gör vi för att berätta om vad som händer på folkhögskolorna och vad folkhögskola är, vad föreningen gör och vad som behövs för att folkhögskolan ska fortsätta att vara en fri del av utbildningssystemet och bidra till att få fler skåningar i arbete.