Nyheter

Det är både klokt och roligt med gemensam fortbildning!

2023-11-10
Den 27 oktober hade alla Skånes folkhögskolor en gemensam fortbildningsdag då folkhögskolorna anordnade seminarier och bjöd in varandra. Seminarierna handlade bland annat om yrkesutbildning, AI, NPF-diagnoser, mänskliga rättigheter på allmän kurs och deltagarstöd. Här är ett axplock med bilder från några Glokala folkhögskolan, Kvarnby folkhögskola, Sundsgårdens folkhögskola, Tora Vega folkhögskola och Önnestads folkhögskola.
En rolig, inspirerade och klok dag tillsammans!