Nyheter

Än finns platser kvar på flera av höstens folkhögskolekurser!

2023-08-05

Funderar du på att gå på folkhögskola? Här kan du läsa mer om utbudet av kurser på folkhögskola och vilka som det fortfarande finns platser kvar på: Sök kurser på folkhögskola (folkhogskola.nu)

Att gå på folkhögskola är ett steg till vidare studier, arbete och personlig utveckling. Folkhögskolans kurser utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. På folkhögskola är samtal och diskussioner viktiga och kursdeltagarna lär av varandra.