Särskilda kurser

Särskild kurs på folkhögskola är en typ av kurs där större delen av studietiden ägnas åt det speciella ämnesområde deltagaren har valt. Särskilda kurser finns inom en lång rad ämnesområden. Ofta speglas kursutbudet av folkhögskolans profil och inriktning. Särskild kurs kan vara specialinriktad på till exempel musik, media, konsthantverk, teater, språk, friskvård eller turism.

Albins folkhögskola
• 2 årig Socialpedagogutbildning
• Ledarskap, pedagogik och utveckling - för folkrörelser

Eslövs folkhögskola
• Fritidsledarlinjen
• Musikallinjen
• Låtskrivarlinjen

Folkhögskolan Hvilan
• Seniorkurs 1 år
• Migration och Europa på distans 1 år
• Fair Trade på distans 1 år
• Hvilan Modern Dance Academy 1 år

Fridhems folkhögskola
• Skrivarlinjen (årskurs 1-3)
• Musikerlinje
• Teaterlinje
• Filmarbetarlinje
• Projekttermin på Fridhems Fotolinje
• Berättarpionjärerna
• Filmlinje
• Fotolinjen
• Musiklinje

Furuboda Folkhögskola
• Musiklinje
• Musikverkstan
• IT-kurs
• På väg…igen

Glimåkra folkhögskola
• Skrivarlinje
• Skrivarlinje - halvfart
• Keramiklinjen
• Esport och spelidé
• Baslinje för personer med utvecklingsstörning
• Gospellinje för sångare och instrumentalister
• Strandhems Bibel- och lärjungaskola
• Ledarutbildning för ELU - distans

Glokala folkhögskolan i Malmö
• Spinneriet urbankonst
• Filmlinjen
• Filmlinjen projekttermin - distans eller på skolan
• Spinneriet hiphopmusik
• Kultur och samhälle - seniorkurs
• Samhällsentreprenör fördjupning - distans
• Samhällsentreprenör - distans
• Glokala tankesmedjan - distans
• Filmlinjen projekttermin - distans eller på skolan

Holma Folkhögskola
• Skogsträdgård: odling och ekologi
Mat ur jorden - grundkurs i hållbar grönsaksodling (Tidigare Stadsodling i Lund)
• Resilient entreprenörskap
• 
Permakultur distans, 2018

Hyllie Park Folkhögskola
• Kinakurs
• Bibelskola Nära - distans
• Församlingsledarakademin
• Socialt entreprenörskap - distans
• Musikledarutbildning

Malmö folkhögskola
• Malmö entreprenörsprogram - online
• Litterärt skrivande, distans halvfart
• Självbiografiskt skrivande, distans halvfart
• Inkludera flera – en metodkurs i förändringsarbete, distans
• Det coachande föräldraskapet – online

Munka folkhögskola
• Lärarassistent (EGY) - distans
• Konstskolan Munka - Konst 1
• Konstskolan Munka - Konst 2
• Hälsocoachutbildning
• Akademi 55+
Fotoskolan Munka - konstnärlig fotografi

S:ta Maria Folkhögskola
Kurser för människor med psykiska funktionsnedsättningar
• Bibelskola
• Äktenskapskurs

Skurups folkhögskola
• Filmlinjen
• Journalistlinjen
• Rockmusiklinjen
• RockmusikERlinjen
• Skrivpedagoglinjen - distans
• Folkmusiklinjen
• FolkmusikERlinjen
• Jazzmusiklinjen
• JazzmusikERlinjen
• Skrivarlinjen

Sundsgårdens folkhögskola
• Musik klassisk inriktning
• Assistentlinje
• Bibel distans
• 55 plus
• Teaterlinje Teater på plats - för dig med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så som Asperger, Autism, ADHD
• Teaterpedagogutbildning
• Afasilinjen
• Musik övriga inriktningar
• Musik inriktning mot jazz
• Teaterlinje Teater på turné

Önnestads folkhögskola
• Textillinje
• Teckenspråksutbildning
• Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning
• Socialpedagog 2-årig yrkesutbildning
• Konstskola
• Påbyggnadsår för textil - distans
Påbyggnadsår för konst - distans

Österlens folkhögskola
• MEI "Integrationsvetare" - deltid distans
• Säkerhetsutbildning
• Musikkomposition
• En litterär resa genom Afrika - distans
• Skrivarkurs - distans
• Folkmusik - halvtidsstudier
• Konstskolan Unikum
• Östafrika; hållbar utveckling genom lokalt entreprenörskap - distanskurs

Östra Grevie folkhögskola
• Lärarassistent - yrkesutbildning
• Fotografi
• Fotografi - yrkesutbildning
• Fria förberedande konstlinjen
• Fria förberedande konstlinjen - yrkesutbildning
• Grafisk design - Visuell kommunikation
• Grafisk Design - Visuell Kommunikation - yrkesutbildning
• Grafisk design - Nya Media
• Grafisk Design - Nya Media - yrkesutbildning
• Konstgrafiklinjen
• Konstgrafiklinjen - yrkesutbildning
• Textil - Konst & design
• Textil - Konst & Design - yrkesutbildning
• Tourism & Service - yrkesutbildning inom resor, event och hållbar utveckling
• Musikteaterutbildning