Folkhögskolan stimulerar ett livslångt lärande


Leif Nordin
Ordf för Skånes folkhögskolor i samverkan

Leif Nordin är ny ordförande sedan mars 2019. Han är bosatt Hässleholm och är också ordförande i styrelsen för Önnestads folkhögskola.

Leif har en bakgrund som förbundsombudsman på fackförbundet Kommunal. Han har också tidigare varit landstingsråd i Landstinget Kristianstads län. Leif är på fritiden aktiv i Göingebygdens biologiska förening (GBF) och en passionerad natur och fågelskådare.

Skånes folkhögskolor
i samverkan


Den ideella föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan bildades 2012 med uppgift att vara ett stöd i utvecklingen för de skånska folkhögskolorna och främja samarbetet mellan skolorna.

Syftet är att företräda medlemmarna inom en rad områden som regional utveckling, kultur, opinionsbildning, marknadsföring och samverka med folkbildningens regionala aktörer samt stärka den nationella folkbildningen.

PowerPoint om Skånes folkhögskolor 2020

Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne


Skånes folkhögskolor är en del av den överenskommelse som finns mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne.

Sju tematiska områden är basen för överenskommelsen:

• Demokrati
• Integration
• Mångfald
• Kompetensförsörjning och arbetsmarknad
• Kultur
• Miljö
• Folkhälsa

Läs mer om Överenskommelsen på Region Skånes webbsida:

> https://utveckling.skane.se