Folkhögskolan stimulerar ett livslångt lärande


Ingegärd Wärnersson
Ordf för Skånes folkhögskolor i samverkan

Ingegärd Wärnersson är född i Vetlanda. Hon utbildade sig till lågstadielärare i Malmö och har sedan arbetat i såväl mångfaldsskola på Rosengård som i B-skoleform i Torekov.

Ingegärd har varit ledamot av Sveriges Riksdag och suttit i Utbildningsutskottet. Hon har även haft uppdrag i Unesco och Europarådet.

Under ett antal år var Ingegärd skolminister med ansvar för bland andra folkhögskolan. De sista yrkesverksamma åren var hon landshövding i Blekinge.

"Nu sluts cirkeln genom att jag får verka som ordförande på Fridhems Folkhögskola och i Föreningen för Skånes folkhögskolor i samverkan. Det är en mångfald av skolor med en mångfald av studerande där varje individ är unik och möts med respekt och värme. Folkhögskolan är för mej den utbildningsform där det livslånga lärandet är en verklighet."

Skånes folkhögskolor
i samverkan


Den ideella föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan bildades 2012 med uppgift att vara ett stöd i utvecklingen för de skånska folkhögskolorna och främja samarbetet mellan skolorna.

Syftet är att företräda medlemmarna inom en rad områden som regional utveckling, kultur, opinionsbildning, marknadsföring och samverka med folkbildningens regionala aktörer samt stärka den nationella folkbildningen.

> Stadgarna

Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne


Skånes folkhögskolor är en del av den överenskommelse som finns mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne.

Sju tematiska områden är basen för överenskommelsen:

• Demokrati
• Integration
• Mångfald
• Kompetensförsörjning och arbetsmarknad
• Kultur
• Miljö
• Folkhälsa

Läs mer om Överenskommelsen på Region Skånes webbsida:

> https://utveckling.skane.se